Trải nghiệm về chương trình Problem-based learning

Chương trình Problem-based learning tại đại học Y Indiana Northwest 11-15/6/2018

Giới thiệu về chương trình Problem-based learning (PBL): Các sinh viên (SV) chụp chung trước khi vô lớp
Học bằng nghe giảng bài trong lớp
PBL và bài giảng gù vẹo cột sống: Bs Mas ôn lại giải phẫu cột sống trước khi vô bài
Bài giảng bệnh lý gan mật: SV Y TTU học về ca lâm sàng trong ngày, bác sĩ Mas và Soni đang yêu cầu các sinh viên TTU và sinh viên Hoa Kì kiểm tra bài tập về nhà trước khi vô tiết học

Học bang thao Iuận: SV thao luận bang tieng Anh nhung de tai Y khoa.
Học bang Phân Tích: SV TTU phân tích hình ảnh chụp Tĩnh mạch chủ dưới
SV Y4 Lê Nhân Tâm đang chỉ vị trí khối máu tụ trên hình CT sọ não
Học bang Thuyết Trình Thái Bá Anh Minh và Phạm Lê Huy Hoàng cùng 1 bạn sinh viên Hoa Kì đang thuyết trình về giải phẫu thận
SV Lưu Thị Phương Thủy thuyết trình về cấu trúc hạch bạch huyết
Nguyễn Minh Trí Nhân và Nguyễn Hứa Hoàng Quân đang thuyết trình về giải phẫu túi mật
Vũ Hà Thùy Vy đang thuyết trình về các giai đoạn trong ung thư thận
Trần Ngọc Minh Chậu cùng bác sĩ Vũ Nguyễn Nhân Ái và sinh viên Hoa Kì Anthony Kim va ban, đang thuyết trình về sinh lý tim

Học Nhóm

Ngày 5: Team-based learning (TBL) và Thuyết trình: Nguyễn Minh Trí Nhân và Nguyễn Phước Lộc thảo luận về 1 ca lâm sàng
Các sinh viên TTU cùng làm bài tập với sinh viên Hoa Kỳ
Các sinh viên TTU cùng làm bài tập với sinh viên Hoa Kỳ
Bs. Mas và Bs. Soni đang giảng giải hình ảnh học lâm sàng cho Phạm Lê Huy Hoàng (nam, áo đen) và 2 sinh viên Hoa Kỳ
3 em SV Lưu Thị Phương Thủy, Nguyễn Hứa Hoàng Quân và Thái Bá Anh Minh chuẩn bị thuyết trình cùng SV Hoa Kỳ: chủ đề Influenza Virus
SV Y3 Nguyễn Thành Luân và Trần Ngọc Minh Châu (thứ 1 và 2 từ trái qua) cùng 2 sinh viên Hoa Kì Anthony Kim va Nikki Patel chuẩn bị đề tài thuyết trình về suy tim
Giây phút thư giãn của 2 SV Y3 Nguyễn Minh Trí Nhân và Nguyễn Phước Lộc trước cơn bão thuyết trình: chủ đề rung nhĩ
2 SV Y3 Nguyễn Minh Trí Nhân và Nguyễn Phước Lộc thuyết trình về rung nhĩ

SV Phạm Lê Huy Hoàng cùng 2 bạn nữ sinh viên quốc tế ( BS Tarneem Darwish va SV Quynh Duong, DH Fulllerton) chụp hình với chủ đề bài thuyết trình của nhóm: Công nghệ trong Y khoa
Lê Nhân Tâm và Vũ Hà Thùy Vy (thứ 2 và 3 từ phải qua) cùng bác sĩ Vũ nguyễn Nhân Ái (nữ ngoài cùng phải) chuẩn bị thuyết trình về ảnh hưởng của rượu trên cơ thể người
Các SV TTU và sinh viên Hoa Kì đang chụp hình lưu niệm với chứng chỉ đạt được khi kết thúc buổi học PBL
Dinner in a restaurant in order to celebrate the PBL session