TTU – 1 Ngày là sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

272

Chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ sinh học (CNSH) Đại học Tân Tạo theo mô hình giáo dục khai phóng, mục tiêu là Trung tâm nghiên cứu ứng dụng đào tạo các mảng về Nông nghiệp, Sinh – Y học, Môi trường, Thủy hải sản và Công nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ và kỹ năng chuyên môn cao.

Mục tiêu đào tạo khoa CNSH là đào tạo ra những Cử nhân có đầy đủ tư duy của một nhà Khoa học mang tầm Quốc tế, có kiến thức quản lý tốt, có khả năng tự nghiên cứu, đồng thời có khả năng nắm bắt xu thế phát triển của ngành nghề, dẫn đầu phát triển các hướng nghiên cứu mới phục vụ nhân loại.

Hãy cùng trải nghiệm 1 ngày của sinh viên Khoa CNSH như thế nào nhé!!!