TTU công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2022

476

Chiều ngày 15/09, ngay sau khi có kết quả chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển đại học năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tân Tạo (TTU) đã họp và công bố điểm trúng tuyển theo 3 Phương thức xét tuyển của 10 ngành đào tạo. Trong đó, các Ngành khối sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao nhất.

Điểm trúng tuyển theo phương thức Xét tuyển kết quả thi THPT

Các ngành thuộc Khối Sức khỏe là những ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất từ 19 – 22 điểm. Cụ thể, Ngành Y Đa khoa mức điểm trúng tuyển là 22. Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học xét nghiệm mức điểm trúng tuyển là 19 điểm.

Khối ngành Kinh tế bao gồm Quản trị Kinh Doanh, Kinh doanh Quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán mức điểm trúng tuyển là 15.

Các ngành Công nghệ Sinh học, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh cũng có mức điểm trúng tuyển là 15.

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT

Điểm trúng tuyển của tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Tân Tạo theo phương thức xét học bạ dao động từ 18 điểm cho đến 22 điểm.

Các ngành thuộc Khối Sức khỏe là những ngành có mức điểm trúng tuyển cao từ 19 – 22 điểm. Ngành Y Đa khoa mức điểm trúng tuyển là 22. Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học xét nghiệm mức điểm trúng tuyển là 19 điểm.

Khối ngành Kinh tế bao gồm Quản trị Kinh Doanh, Kinh doanh Quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán mức điểm trúng tuyển là 18.

Các ngành Công nghệ Sinh học, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh mức điểm trúng tuyển là 18.

Điểm trúng tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực

Thí sinh đã tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 và đạt kết quả từ 650 điểm trở lên, sẽ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy của TTU. Riêng các ngành sức khỏe, mức điểm này em cầu có chút cao hơn, cụ thể:

Ngành Y Đa khoa: 800

Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Điều dưỡng: 700

Các ngành QTKD, KDQT, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Sinh học, Khoa học máy tính: 650.

Phòng Truyền thông – Tư vấn Tuyển sinh

Hotline Tư vấn tuyển sinh: 0981.152.153 – 0359.152.153 – (0272).377.5995

Email: tuyensinh@ttu.edu.vn