TTU ký kết hợp tác giáo dục với trường WEA Cebu, Philippines.

178

ĐẠI HỌC TÂN TẠO KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC GIÁO DỤC VỚI TRƯỜNG WINNING ENGLISH ACADEMY PHILIPPINES

Trường Đại học Tân Tạo (TTU) ký kết với Winning English Academy (WEA) Cebu, Philippines. Mục đích của biên bản ký kết này là phát triển hợp tác giáo dục trên cơ sở bình đẳng, thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững.

Đại diện cho TTU Ông Nguyễn Mai Lâm Phó Hiệu trưởng cùng đại diện WEA là Giám đốc điều hành ông Malcolm Liang đã đặt bút ký kết vào biên bản với 2 nội dung chính:

  1. Hệ thống các trường thuộc Tập đoàn Tân Tân (Đại học Tân Tạo, THPT Tài năng Tân Tạo, Tiểu học & THCS Tân Tạo) có thể gửi học sinh đến Wining English Academy để tham gia các chương trình tiếng Anh ngắn hạn/thực tập/tình nguyện từ 4 tuần đến 8 tuần.
  2. Chương trình trao đổi giáo viên giữa đôi bên: Giáo viên từ hai bên có thể đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với nhau.

Đây sẽ là cơ hội để học sinh, sinh viên và cả giảng viên Tân Tạo có thể tham gia các chương trình phát triển kỹ năng đồng thời nâng cao kinh nghiệm của mình trong việc học và giảng dạy Tiếng Anh.

Phòng Truyền thông – Tuyển sinh