TTU – Một ngày là sinh viên Ngành Điều dưỡng

Hãy cùng xem sinh viên ngành điều dưỡng TTU sẽ học tập như thế nào trong 1
ngày nhé!!!