[TTU NEWS] BS – GS. THẠCH NGUYỄN – NGƯỜI DẪN ĐẦU

51

– Giáo sư – Bác sĩ Thạch Nguyễn được bầu làm Ủy viên của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ (FACC) và Ủy viên của Hội Can thiệp và Chụp cắt lớp Tim mạch (FSCAI). Ngoài ra, ông còn là Giám đốc Tim mạch cho đến năm 2017 tại Trung tâm Y tế Saint Mary, Hobart, Indiana.

– Giáo sư – Bác sĩ Thạch Nguyễn được giới thiệu trong Who’s Who in America, Who’s Who in the World, Who’s Who in Science and Engineering, Who’s Who in Health and Medicine, 2000-2017.

– Giáo sư – Bác sĩ Thạch Nguyễn hiện là Giám đốc Nghiên cứu Tim mạch tại Bệnh viện Methodist, Merrillville IN. Ông là biên tập viên chính của Quản lý các vấn đề tim mạch phức tạp (ấn bản thứ tư năm 2016 bởi Wiley Blackwell, NJ) Sổ tay thực hành về tim mạch can thiệp nâng cao (tái bản lần thứ 5, năm 2021), Thực hành tim mạch dựa trên bằng chứng: Phương pháp tiếp cận thế kỷ 21 (2009 bởi Nhà xuất bản Y học Nhân dân), Bắc Kinh, Trung Quốc).

Giáo sư – Bác sĩ Thạch Nguyễn là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Y trường Đại học Tân Tạo. Mặc dù là một người thành công và được công nhận với nhiều thành tích nhưng Giáo sư Thạch Nguyễn vẫn đau đáu với sứ mệnh “trồng người”. Chính vì vậy, ông đã chọn trường Đại học Tân Tạo để đào tạo ra những bác sĩ giỏi cống hiến cho nền y học nước nhà và thế giới.