TTU Talkshow Giáo dục Giới tính: Hiểu rõ bản thân ở tuổi vị thành niên, thanh niên.

130

Giáo dục Giới tính là vấn đề không quá xa lạ với tất cả mọi người nhưng nó cũng chưa bao giờ ngừng hot. Hãy cùng các Bác sĩ là chuyên gia trong ngành chia sẻ về cách làm thế nào để hiểu rõ về bản thân, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên và đặc biệt là câu chuyện “Nhận thức giới tính” trong thời đại mà cộng đồng dần dần cởi mở hơn với việc Come out xu hướng của bản thân mình.