TTU Talkshow – Nghề phân tích dữ liệu, yêu cầu và cơ hội việc làm

152

Thời đại Công nghệ 4.0 là lúc mà các nước trên thế giới phải tập trung vào câu chuyện chuyển đổi số đặc biệt là đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Dữ liệu chính là nền tảng cho xã hội này và đó là lí do cho sự phát triển của Nghề phân tích dữ liệu. Dữ liệu ngày nay chi phối hầu hết không chỉ các công ty công nghệ mà còn ảnh hưởng toàn bộ trong lĩnh vực tài chính y tế.

Hãy cùng lắng nghe Tiến sĩ Cao Tiến Dũng sẽ nói gì Nghề phân tích dữ liệu.