Tuần sinh hoạt công dân TTU

Tuần qua TTU đã tổ chức tuần định hướng cho các bạn Tân sinh viên. Các bạn Tân sinh viên đã được gặp các phòng ban, được hướng dẫn về các quy trình liên hệ từ Phòng Đào Tạo, Phòng Công nghệ thông tin, Thư viện và Phòng Công tác Sinh viên,…

Các phòng ban thông tin rõ nhiệm vụ chức năng và giải đáp những câu hỏi liên quan từ phía các bạn Tân sinh viên để hỗ trợ tối đa cho các bạn trong học tập lẫn các vấn đề hoạt động kỹ năng, hay các quy định của Nhà trường.