Đại học có 5 sinh viên hội kiến Tổng thống Obama

Trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama từ ngày 22-25/5, ông đã cuộc gặp gỡ với các thành viên Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại trung tâm hội nghị GEM Center, TP HCM.