3 Bản Tóm Tắt Nghiên Cứu Của Khoa Y ĐH Tân Tạo Trình Bày Tại Hội Nghị Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kì (SCAI)

Ngày 14 – 16 tháng 5, 2020 Hội nghị thường niên của Hội Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kì được tổ chức dưới hình thức Virtual Conference do ảnh hưởng của COVID19. Trong Hội nghị lần này, có rất nhiều nghiên cứu mới tập trung vào những cập nhật, đổi mới về các vấn đề của tim mạch học hàn lâm và trên lâm sàng, và đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khoẻ toàn cầu đang rất nóng là COVID19.

Trong đó, Khoa Y Đại Học Tân Tạo đã có 03 bản tóm tắt nghiên cứu được trình bày tại đây. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Thạch Nguyễn, các sinh viên đã hoàn thành việc trình bày một cách xuất sắc.

Đầu tiên, sinh viên năm thứ 2 Đỗ Nguyễn Nhật Quang trình bày chủ đề “Using Machine Learning to Quantify the Three Mechanisms Causing Growth of Lesions in Coronary Arteries: Stagnant Flow, Reversal Flow and Collision of Antegrade and Retrograde Flow”. Bài nghiên cứu này ứng dụng học máy vào, để làm rõ 3 cơ chế khiến cho mảng xơ vữa trong mạch vành lớn dần lên.

Các bạn theo dõi tại đây: https://virtual2020.scai.org/p/46186

Bài nghiên cứu “Using Machine Learning to Quantify the Three Mechanisms Causing Growth of Lesions in Coronary Arteries: Stagnant Flow, Reversal Flow and Collision of Antegrade and Retrograde Flow” của sinh viên năm 2 Đỗ Nguyễn Nhật Quang.

Tiếp đến là Bác sĩ Duy Chung trình bày nghiên cứu “Coronary Lesions at Ostial, Mid and Distal Segment Were Caused Separately by Injuries Created in Multilevel Step up Detrimental Flow Dynamics: A Dual Study by Conventional Angiographic Assessment and Machine Learning AI program”. Nghiên cứu này tiếp tục ứng dụng thuỷ động lực vào để giải thích cơ chế gây ra các tổn thương trong mạch vành tại các vị trí. Ngoài ra, việc ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào nghiên cứu là một đột phá ở nghiên cứu này.

Các bạn theo dõi tại đây: https://virtual2020.scai.org/p/46027

Bác sĩ Duy Chung trình bày nghiên cứu “Coronary Lesions at Ostial, Mid and Distal Segment Were Caused Separately by Injuries Created in Multilevel Step up Detrimental Flow Dynamics: A Dual Study by Conventional Angiographic Assessment and Machine Learning AI program”.

Cuối cùng là Vũ Lộc một sinh viên năm thứ 6 trình bày “Using Machine Learning to QuantifyMechanisms Causing Rupture of Culprit Lesions in Acute Coronary Syndrome: Length of the Segment and of the Time Depicting Collision of Antegrade and retrograde Coronary Flow” nghiên cứu giải thích về cơ chế gây lên hội chứng mạch vành cấp dưới góc nhìn của thuỷ động lực học, cũng như ứng dụng của học máy và trí thông minh nhân tạo vào nghiên cứu này.”

Các bạn vui lòng theo dõi tại: https://virtual2020.scai.org/p/46061

Bài nghiên cứu với chủ đề: “Using Machine Learning to QuantifyMechanisms Causing Rupture of Culprit Lesions in Acute Coronary Syndrome: Length of the Segment and of the Time Depicting Collision of Antegrade and retrograde Coronary Flow” của Vũ Lộc sinh viên năm 6

Chân thành cảm ơn Giáo sư Thạch Nguyễn, Bác sĩ Duy Chung đã hết lòng hướng dẫn các sinh viên và truyền cảm hứng trên con đường khoa học. Đặc biệt chúc mừng Đỗ Nguyễn Nhật Quang – một sinh viên rất tự tin và vô cùng xuất sắc mặc dù mới chỉ là sinh viên năm thứ 2!