Đội ngũ nhân sự TTU

TS.BS. Vũ Thị Kim Chi

Chủ nhiệm bộ môn Sản phụ Khoa

ThS. Noah Lev Moshe

Giảng viên

John Thomas Baratki

Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Tổng quát
X