Đội ngũ nhân sự TTU

PGS.TS.BS. Vũ Huy Trụ

Chủ nhiệm bộ môn Nhi khoa

GS.TS.BS. Lê Văn Cường

Chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu, Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại khoa

GS.TS.BS. Lê Quang Nghĩa

Chủ nhiệm bộ môn Ngoại khoa

PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh

Chủ nhiệm bộ môn Nội khoa

PGS.TS.BS. Trần Thị Hồng

Chủ nhiệm bộ môn Ký sinh trùng Y học

PGS.TS.BS. Nguyễn Tuấn Vinh

Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại khoa

NGND.GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

Chủ nhiệm bộ môn Y tế công cộng, Y học gia đình

BSCK2. Trần Thị Vân Anh

Chủ nhiệm bộ môn Mô phôi - Giải phẫu bệnh
X