Đội ngũ nhân sự TTU

BSCK1. Đỗ Phi Khanh

Giảng viên bộ môn Ngoại khoa, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật thực hành

Lưu Minh Thư

Chuyên viên

BSCK1. Võ Chí Nguyện

Giáo vụ, thư ký bộ môn Ngoại khoa, giảng viên bộ môn Phẫu thuật thực hành

BSCK2. Trần Thị Vân Anh

Chủ nhiệm bộ môn Mô phôi - Giải phẫu bệnh

BSCK2. Phạm Công Trường

Giảng viên bộ môn Nội khoa

BS. Vũ Trí Lộc

Chuyên viên

BSCK1. Trần Quỳnh Lãm

Phó chủ nhiệm bộ môn Tai mũi họng

BSCK2. Nguyễn Thị Bích Liên

Phó chủ nhiệm bộ môn Da liễu
X