Đội ngũ nhân sự TTU

BS. Vũ Trí Lộc

Chuyên viên

BSCK1. Trần Quỳnh Lãm

Phó chủ nhiệm bộ môn Tai mũi họng

BSCK1. Dương Ngọc Huy Hoàng

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh Y khoa - USMLE

BSCK2. Nguyễn Văn Hùng

Phó chủ nhiệm Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

BSCK2. Nguyễn Thị Bích Liên

Phó chủ nhiệm bộ môn Da liễu

Nguyễn Hữu Đạt

Lập trình back-end

BSCK2. Bùi Trọng Hợp

Giảng viên bộ môn Truyển nhiễm

BSCK2. Phạm Hồng Quế

Giảng viên bộ môn Ngoại khoa, Phẫu thuật thực hành

BSCK1. Lê Văn Hùng

Phó chủ nhiệm bộ môn truyền nhiễm

Lê Bửu Lộc

Chuyên viên
X