Đội ngũ nhân sự TTU

Nguyễn Đức Tài

Phó phòng

BS. Vũ Thị Thu Hiền

Bác sĩ Chuyên Khoa I

BS. Mai Quang Minh

Chuyên viên

Lê Thanh Hùng

Quản trị website

TS. Võ Quang Hiền

Chuyên viên

Đào Văn Thao

Chuyên viên

BSCK1. Nguyễn Thị Xuân Thảo

Giáo vụ bộ môn Sản phụ khoa

Huỳnh Tấn Đạt

Chuyên viên

Dương Huy Khôi

Chuyên viên

TTƯT.BSCK2. Lê Văn Trang

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Răng Hàm Mặt
X