ThS.ĐD. Trần Thị Bích Thủy

Phó chủ nhiệm bộ môn Điều dưỡng cơ bản