Chính sách GIẢM HỌC PHÍ & HỌC BỔNG tuyển sinh Đại học Tân Tạo

55

Nhằm hỗ trợ những khó khăn mà gia đình các bạn học sinh đã gặp trong thời gian qua.

TTU xin trân thành gửi đến quý phụ huynh và các bạn học sinh chính sách GIẢM HỌC PHÍ và HỌC BỔNG tại TTU như sau:

I. CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ

 1. Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo năm 2021
 2. Điều kiện xét:

Sinh viên (SV) trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo (TTU) năm 2021 được xét giảm học phí nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

STT ĐIỀU KIỆN MỨC XÉT NGÀNH HIỆU LỰC
1 SV là con, anh/chị/em, cháu nội/cháu ngoại của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo 50% Tất cả các ngành đào tạo tại TTU Suốt khóa học
2 SV là cháu (gọi là Bác, Chú, Cô, Cậu, Dì) của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo 30% Suốt khóa học
3 SV có hộ khẩu tại tỉnh Long An hoặc tốt nghiệp tại các Trường THPT tại Long An 30% Suốt khóa học
4 SV là con, em của giáo viên trên cả nước 30% Suốt khóa học
5 SV là con, em của cán bộ y tế của những bệnh viện thực hành có sinh viên Khoa Y của TTU thực tập 30% Suốt khóa học
6 SV thuộc đối tượng con gia đình nghèo (Có số hộ nghèo hoặc được chính quyền xác nhận thuộc hộ gia đình không đủ điều kiện kinh tế để con đi học ĐH) đạt Học lực và Hạnh kiểm ba năm 10, 11, 12 từ KHÁ trở lên 25% Suốt khóa học
7 SV trúng tuyển nhập học TTU trong tháng 7/2021 25% Năm đầu tiên

Khóa học: 6 năm đối với ngành Y khoa; 4 năm đối với các ngành khác

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH:

 1. Đối tượng:Sinh viên trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo năm 2021
 2. Điều kiện xét: SV trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo (TTU) năm 2021 được xét học bổng nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:
STT ĐIỀU KIỆN MỨC XÉT NGÀNH HIỆU LỰC
1 SV đạt giải HSG cấp Quốc tế, cấp Quốc gia hoặc cấp Tỉnh 100% Tất cả các ngành đào tạo tại TTU Năm đầu tiên
2 Xếp học lực GIỎI ba năm học 10, 11,12 75%
3 SV có thành tích, khen thưởng trong NCKH, thể dục thể thao, hoạt động văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên Theo đề xuất (thấp nhất 30%)
4 Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 23 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) 100% Y khoa
5 Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 21 điểm – 22,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực) 50%
6 Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) 100% Các Ngành khác
7 Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm – 19,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực) 50%
8 Xếp học lực KHÁ, GIỎI ba năm học 10, 11, 12 50%

* Tổ hợp xét tuyển:

 1. Ngành Y Khoa, Điều dưỡng và Kỹ Thuật xét nghiệm y học:
 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học.
 1. Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học và Ngôn ngữ Anh:
 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

III. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN:

1. Học phí xét giảm và xét học bổng căn cứ vào học phí từng học kỳ của SV;

2. SV được xét tối đa đồng thời 01 chính sách giảm học phí và 01 chính sách học bổng (chỉ áp dụng mức xét cao nhất nếu SV đáp ứng được nhiều điều kiện trong từng chính sách);

3. Trường hợp SV được xét đồng thời chính sách giảm học phí và chính sách học bổng:

– Áp dụng chính sách giảm học phí trước

– Áp dụng chính sách học bổng trên mức học phí đã được giảm

4. Các quan hệ nhân thân được xác định theo quy định của pháp luật;

5. Trường hợp thân nhân SV không còn làm việc tại Tập đoàn Tân Tạo sau khi SV nhập học thì chính sách SV đạt được vẫn sẽ duy trì tiếp trong 01 năm sau đó.