Chúc mừng nhóm nghiên cứu của Khoa Y Đại Học Tân Tạo

77

Nhóm Nghiên Cứu Khoa Y – Trường Đại học Tân Tạo với các thành viên: Thanh N.P. Huynh, Thach N. Nguyen, Thoa Le, Minh Anh Le, Thu Q. Nguyen, Chuong T. Le, Loc Vu, Minh H.N. Le, Dung T. Ho, Gianluca Rigatelli, Ernest Talarico, Jr., Marco Zuin, Hung N. Pham, Thinh Cao, Nghia T. Nguyen.

Đã Xuất Sắc giành Giải Thưởng Paul Dudley White Scholar năm 2021.

Đề tài: Prolonged Coronary Arterial Phase And Recurrent Ischemia Are Hallmarks Of Repeat Heart Failure And Sudden Cardiac Death In Patient With Dilated Cardiomyopathy And Patent Coronary Arteries An Angiographic And Machine Learning Analysis

Đây là dự án hợp tác đặc biệt giữa Khoa Y – Đại học Tân Tạo, Bệnh viện Methodist, IN, Hoa Kỳ, Bệnh Viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh , Bv Legnano, Legnano, Italy; Đại học Ferrara, Ferrara, Italy; Bệnh Viện Tim Hà Nội và Bv Chợ Rẫy Tp.Hồ Chí Minh.

Bài nghiên cứu sẽ được trình bày bởi SV Huỳnh Ngọc Phương Thanh, sinh viên năm thứ 4 tại Hội nghị AHA tháng 11 tới đây.

Link: https://medicine.ttu.edu.vn/ttu-som-scientific-research-team-win-the-paul-dudley-white-international-scholar-award/

Hàng năm tại hội nghị thường niên của Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ (AHA) các bản tóm tắt nghiên cứu được gửi đến để được xem xét kỹ lưỡng cho việc trình bày tại hội nghị. Ngoài ra, các bản tóm tắt này sẽ được đánh giá bởi hội đồng khoa học của AHA và chọn ra nghiên cứu tốt nhất tới từ mỗi quốc gia để trao giải thưởng Paul Dudley White International Scholar.

Giải thưởng Paul Dudley White International Scholar công nhận các tác giả có đóng góp vào bản tóm tắt nghiên cứu, xếp hạng cao nhất từ mỗi quốc gia. Năm 2021 giải thưởng này đã được trao cho nhóm nghiên cứu của Khoa Y – trường Đại học Tân Tạo dưới sự hướng dẫn của GS Thạch Nguyễn. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này trao cho nhà khoa học Việt Nam có nghiên cứu độc đáo trong lĩnh vực tim mạch.

Thông tin chi tiết về giải thưởng và nhóm nghiên cứu sẽ được TTU truyền tải đến quý thầy cô và các bạn sinh viên trong những tin tiếp theo!