Chuyển sang chương trình giảng dạy trực tuyến

214

Long An March 14, 2020

To: Chủ Tịch, TTU, Huynh Ho, VP, LX Truong MD, CT Dung, PhD, SE, ND Truong, PhD, SBiot, N Dang, MA, SHL, F Roma, PhD, SBE, CV Thinh MD, Chau Nguyen, Duong Hoai An, Mai Duc Toan, Nguyen T Kim Tien, LTH Chi, Nguyen Duc Tai, Nguyen D Khoa

REF: CHUYỂN SANG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Chủ tịch TTU, các Khoa và toàn thể nhân viên,

Hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 3, Khoa Y- Trường Đại Học Tân Tao (TTU) đang tiến hành giảng trực tuyến đầu tiên ở bệnh viện , được tổ chức bởi Bác sĩ Nguyễn TX Thảo, giảng viên lâm sàng của Khoa Y tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Buổi học bao gồm tất cả các yếu tố của buổi học đầu giường bao gồm: Điểm danh, báo cáo bệnh, giảng dạy và thảo luận sôi nổi. Vào thứ hai, ngày 16 tháng 3, Giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, Chủ Nhiem Bộ môn Nội khoa sẽ giảng bài khai mạc học kỳ mùa xuân cho sinh viên y năm thứ 3. Ngay cả khi tất cả các Trường đại học đều đóng cửa trong đợt bùng phát COVID-19 lần này, tất cả các Khoa của TTU bao gồm Khoa Y đều hoạt động bình thường và tất cả sinh viên không bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào.