Cơ hội việc làm nào cho sinh viên Đại học Tân Tạo?

87

Với mục tiêu là đào tạo ra những nhà lãnh đạo cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đại học Tân Tạo rất chú trọng đến việc đào tạo kỹ năng thực tế cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các bạn sinh viên thường xuyên được tạo điều kiện thực tập tại các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Tân Tạo và các doanh nghiệp lớn trong nước để có thêm kinh nghiệm, nhiều sinh viên đã tự thử sức mình bằng việc tự nộp đơn xin thực tập tại các doanh nghiệp nước ngoài như Philippines, Malaysia, Canada, Thái Lan. Và cũng có rất nhiều sinh viên nhận được cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia từ lúc chưa tốt nghiệp.

Theo thống kê số liệu nhiều năm qua, 100% sinh viên của TTU sau khi tốt nghiệp đã có việc làm, cao hơn từ 4-10 lần so với các trường đại học khác, trong đó 89% làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như: Unilever, LG, PWC Vietnam, Pepsi, Wall street English center, Odyssey Resources Vietnam…