Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Trường Đại Học Tân Tạo

64

Ngày 30/5/2023, Đại học Tân Tạo tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tân Tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Đại học Tân Tạo đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động thông qua việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tân Tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức đồng lòng, ra sức rèn luyện về mọi mặt quyết tâm chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Trường, của ngành và của đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa I

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Tân Tạo khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tân Tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn 7 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành khóa mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội: