Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần – đợt 1, học kỳ mùa Xuân năm học 2022-2023.

165