Hân hoan chào đón hai Giảng viên mới

48
Khoa Nhân Văn và Ngôn Ngữ trường Đại học Tân Tạo xin hân hoan chào đón hai Giảng viên mới:
 
1) Thầy Noah Keogh
 
Thầy Noah tốt nghiệp Đại học Brandeis bằng Cử nhân (hạng Ưu) chuyên ngành nghiên cứu quốc tế và ngành phụ về Kinh tế chính trị. Thầy cũng hoàn thành các khoá học trong chương trình bằng đôi (JD/LLM) về Luật quốc tế và đối chiếu của Đại học Duke. Hiện Thầy đang theo học Chương trình Thạc sĩ Giáo dục về Giảng dạy cao cấp. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Thầy Noah đã tham gia hoạt động công ích quốc gia một năm, giúp sinh viên Mỹ ở các vùng lân cận có thu nhập thấp đạt được mục tiêu giáo  dục. Trong nhiều năm qua khi dạy ở Việt Nam, Thầy dạy khá nhiều môn từ các môn thuộc ngành Nhân văn, khoa học xã hội đến các môn phát triển kỹ năng mềm.
 
2) Thầy Nicholas Bishop
 
Thầy Nicholas có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở khu vực Đông và Đông Nam Á (như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Việt Nam), trong đó hơn 16 năm gần đây giảng dạy sinh viên các trường Đại học. Thầy có hai bằng Cử nhân về Kỹ thuật và Vật lý (Đại học London), bằng Thạc sỹ về Ngôn ngữ và Văn chương Anh (Đại học Incheon thuộc Đại học Quốc gia). Hiện Thầy đang là Nghiên cứu sinh về Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Các lĩnh vực Thầy nghiên cứu gồm mối tương quan giữa các thuyết thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, sự tương tác lẫn nhau giữa thực tiễn giảng dạy và các nguyên lý của thụ đắc ngôn ngữ,  cách biểu đạt Văn chương Anh và Mỹ, so sánh văn hoá của các nước nói tiếng Anh, ứng dụng xác suất và thống kê trong ngôn ngữ học, quản trị kinh doanh và truyền thông doanh nghiệp, cũng như nghiên cứu về biên-phiên dịch