Quy trình xét tuyển và cách thức hoạt động của hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022

171

Hiện nay, các Trường Đại học, Cao đẳng đang bước vào giai đoạn lọc ảo nhằm giảm thiểu tối đa lượng thí sinh ảo trong việc xử lý nguyện vọng trên hệ thống.

Về nguyên tắc xét tuyển, năm 2022, các cơ sở đào tạo tự tổ chức xét tuyển theo các phương thức và tiêu chí xét tuyển riêng hoặc tự nguyện phối hợp theo nhóm để tổ chức xét tuyển theo các phương thức và tiêu chí xét tuyển chung.

*** Các nguyên tắc xét tuyển cơ bản bao gồm:

– Điểm trúng tuyển vào trường không thấp hơn ngưỡng đầu vào do Bộ công bố.

– Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký đối với một ngành đào tạo theo một phương thức và tổ hợp môn. Trong trường hợp thí sinh đỗ nhiều nguyện vọng, nguyện vọng cao nhất sẽ được ghi nhận và tự động loại bỏ nguyện vọng thấp.

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau khi xét tuyển ở cuối danh sách, các cơ sở đào tạo có thể sử dụng các tiêu chí phụ khác nhau, trong đó có thể sử dụng thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh.

– Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực tại các cơ sở đào tạo phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và bám sát quy định về điểm ưu tiên do Bộ quy định.

*** Thí sinh sẽ được xem danh sách trúng tuyển dự kiến trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng.

Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, trả lại danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc thứ tự đặt nguyện vọng, trong trường hợp thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng, nguyện vọng cao nhất sẽ được ghi nhận và những nguyện vọng sau sẽ bị loại bỏ.

Ở chu kỳ cuối, sẽ quyết định điểm trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương thức tuyển sinh) và tải lên hệ thống danh sách (chính thức) thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trên cơ sở kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng, danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo sẽ được công bố chính thức kèm theo công bố điểm trúng tuyển (và các điều kiện, tiêu chí phụ nếu có) vào các ngành, chương trình đào tạo theo các phương thức tuyển sinh; tổ chức cho thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển của cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo (hoặc của nhóm cơ sở đào tạo phối hợp xét tuyển).

Năm 2022, thí sinh có chưa đầy 1 tháng để đăng ký và thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Trong khoảng thời gian xét tuyển, thí sinh cần theo dõi sát sao hệ thống danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển mà các cơ sở đào tạo tải lên Cổng thông tin tuyển sinh để cân nhắc tỷ lệ chọi. Thí sinh cần xem xét kỹ lưỡng với số điểm mình đạt được, kết hợp đối chiếu với chỉ tiêu của nhà trường để dự đoán xác suất đỗ của mình là bao nhiêu. Thí sinh cũng cần phân tích số lượng thí sinh nộp hồ sơ vào, tham chiếu điểm chuẩn của các năm trước để có những chọn lựa đúng đắn.