Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 – học kỳ mùa Xuân năm học 2022-2023

100

Áp dụng cho sinh viên ngành Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học