Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy (NV1) và lớp dự bị Y đa khoa năm 2016

65

Trường Đại học Tân Tạo thông báo điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2016 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC

1.1. Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp THPT Việt Nam

1.1.a)  Đăng  ký  vào  các  khoa  Công  nghệ  sinh học, Kinh tế và Quản Trị  kinh doanh, Kỹ thuật, Nhân văn và Ngôn ngữ :

– Có điểm trung bình cả năm lớp (10+11+12)/3: ≥ 6,0).
– Tổng điểm tổ hợp 3 môn thi đại học theo quy định của TTU: từ 15 điểm trở lên (không kể điểm ưu tiên và khu vực).
– Phỏng vấn đạt yêu cầu.

Đối tượng tuyển thẳng: Học sinh tốt nghiệp THPT có một trong các điều kiện sau đây sẽ được xét tuyển thẳng:

(1) Học sinh đoạt giải kỳ thi quốc tế;

(2) Học sinh đoạt giải I, II, III, khuyến khích kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia;

(3) Học sinh đoạt giải I, II, III kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh;

(4) Học sinh các trường THPT Chuyên, trường THPT Năng khiếu cuối năm lớp 12 được  xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên và học lực Khá trở lên;

(5) Học sinh các trường THPT (công lập, ngoài công lập, quốc tế), cuối năm lớp 12 được

xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên và học lực Giỏi.

Học sinh được xét tuyển thẳng phải phỏng vấn đạt yêu cầu.

1.1.b)  Đăng ký vào khoa Y :

– Có điểm trung bình cả năm lớp (10+11+12)/3 ≥ 7,0;
– Tổng điểm tổ hợp 3 môn thi đại học theo quy định của TTU: từ 19 điểm trở lên (không kể điểm ưu tiên và khu vực).
–  Phỏng vấn đạt yêu cầu.

Đối  tượng tuyển thẳng: Học sinh tốt nghiệp THPT có một trong các điều kiện sau đây sẽ được xét tuyển thẳng:

(1) Học sinh đoạt giải kỳ thi quốc tế;
(2) Học sinh đoạt giải I, II, III, khuyến khích kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia;
Học sinh được xét tuyển thẳng phải phỏng vấn đạt yêu cầu.

1.2. Đối  tượng 2:  Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt  nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam  hoặc  nước ngoài:

– Điểm học lực: kết quả học tập các năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt: GPA ≥ 2.5 (hoặc tương đương). [ GPA: Grade Point Average – Điểm trung bình các môn, tính theo thang điểm 4 hoặc tương đương ]
– Phỏng vấn đạt yêu cầu.

1.3. Đối tượng 3:

1.3.a)  Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ có nguyện vọng học để lấy bằng đại học Y đa khoa và các ngành đào tạo bằng tiếng Anh tại TTU: Không tính điểm xét tuyển đại học, nhưng phỏng vấn phải đạt yêu cầu.

1.3.b)  Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành y tế, xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên, đăng ký vào Khoa Y và có nguyện vọng học để lấy bằng đại học Y đa khoa tại TTU: Không tính điểm xét tuyển đại học, nhưng phỏng vấn phải đạt yêu cầu.

1.3.c)  Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên có nguyện vọng học để lấy bằng đại học các ngành ngoài khoa Y, đào tạo bằng tiếng Anh tại TTU: Không tính điểm xét tuyển đại học, nhưng phỏng vấn phải đạt yêu cầu.

2.   TUYỂN SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA

– Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện nộp hồ sơ vào khoa Y.
– Thí sinh phỏng vấn chưa đạt yêu cầu về tiếng Anh;
– Thí sinh không đạt điểm chuẩn xét tuyển chính thức.

3. LỊCH TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC

Các thí sinh có đủ điều kiện ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 có thể đăng ký  xét  tuyển  online tại đây,  nộp  hồ  sơ  trực  tiếp hoặc  qua đường Bưu  điện vào các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật.

Sau khi nộp hồ sơ, thí sinh sẽ được thông báo lịch phỏng vấn.

Lưu ý: TTU sẽ ưu tiên xét tuyển những thí sinh nộp hồ sơ trước.