Thông báo chung

Tuyển sinh 2020: Chính sách học phí & học bổng

Chính sách học bổng tuyển sinh vào TTU năm 2020: 1. Học bổng năm học đầu tiên: Học bổng 100 % Học bổng 50 % Học...

Thảo luận 21/4: Tư duy phản biện trong Giáo dục khai phóng

Chương trình thảo luận 21/4 Ngày               Thứ Ba ngày 21 tháng 4 Thời Gian      9:00 - 10:00 (tại Việt Nam) Liên Kết trên ZOOM https://ttueduvn.zoom.us/j/8948587025 Chủ...

Bản Cập Nhật Lịch Giảng Tuần Tới (20/04 – 24/04)

Kính thưa Giáo Sư Phạm Nguyễn Vinh Tôi xin gửi bản cập nhật của lịch giảng bài vào tuần tới. GS sẽ chủ trì phiên...

Thảo luận 27/4:  Điều trị hội chứng mạch vành cấp trong đợt bùng phát...

Chương trình thảo luận 27/4 NGÀY Thứ Hai ngày 27 tháng Tư THỜI GIAN 9: 00-10: 00:00 (tại Việt Nam) (10: 00-11: 00 PM tại Boston Chủ nhật...

Chương trình giảng dạy trực tuyến

Long An March 15, 2020 To: President, TTU Huynh Ho, VP, Le Xuan Truong MD, Cao Tien Dung, PhD, Nguyen Dinh Truong, PhD, Nhon Dang, MA,...

Chuyển sang chương trình giảng dạy trực tuyến

Long An March 14, 2020 To: Chủ Tịch, TTU, Huynh Ho, VP, LX Truong MD, CT Dung, PhD, SE, ND Truong, PhD, SBiot, N Dang,...

Thông báo thay đổi lịch năm học 2019-2020

Kính gửi sinh viên Khoa Công nghệ sinh học, Kinh doanh, Kỹ thuật và Nhân văn Bởi ảnh hưởng của dịch cúm Coronavirus, lịch học...

Bài giảng trực tuyến và trình bệnh đầu giường từ ngày 2 tháng 3 đến...

Kính gửi: PGS. Phạm N Vinh, GS. Lê Q Nghĩa, GS. Lê V Cường, PGS. Vũ Huy Trụ, TS. Nguyễn TT Vân, GS. Lê...

Bài giảng trực tuyến của Giáo Sư Kenneth Rosenfield (05/03/2020)

Long An, ngày 2 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: GS. Phạm Nguyễn Vinh, Gs. Lê Quang Nghĩa, GS. Lê Văn Cường, GS Vũ Huy Tru,...
X