Thông báo chung

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính

 File PDF thông báo công bố kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính.

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ...

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại...

Thông báo về thu học phí HK I, hệ Đào tạo ĐH chính quy...

- Based on Decision No 70 /QĐHP-TTU.2020 dated September 03,2020 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2020-2021 applicable...

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên TTU theo chính sách tuyển sinh...

DECISION Re: Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy Spring 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tân...

Quyết định cấp học bổng tài năng ITA cho sinh viên TTU – Học...

DECISION Re: ITA Scholarship Grant for Tan Tao University students – Spring 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng Tài năng (ITA) cho sinh viên...

Quyết định hỗ trợ học phí SV Khoa Y khóa 2015-2021 và 2016-2022 –...

DECISION Re: Tuition Aid for medical students, classes 2015-2021 (YK3) and 2016-2022 (YK4) Spring 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên...

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn tuyển sinh Số lượng: 01  Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Xét nghiệm

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Xét nghiệm Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Điều dưỡng

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Điều dưỡng Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h...
X