Thông báo chung

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Xét nghiệm

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Xét nghiệm Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Điều dưỡng

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Điều dưỡng Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng nhân sự

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng nhân sự Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Skill lab

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Skill lab Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai...

Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chánh khoa Y

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Hành chính Khoa Y Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h,...

Thông báo tuyển dụng thư ký Khoa

Vị trí tuyển dụng: Thư ký Khoa Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ hai đến Thứ...

Tuyển sinh 2020: Chính sách học phí & học bổng

Chính sách học bổng tuyển sinh vào TTU năm 2020: 1. Học bổng năm học đầu tiên: Học bổng 100 % Học bổng 50 % Học...

Thảo luận 21/4: Tư duy phản biện trong Giáo dục khai phóng

Chương trình thảo luận 21/4 Ngày               Thứ Ba ngày 21 tháng 4 Thời Gian      9:00 - 10:00 (tại Việt Nam) Liên Kết trên ZOOM https://ttueduvn.zoom.us/j/8948587025 Chủ...

Bản Cập Nhật Lịch Giảng Tuần Tới (20/04 – 24/04)

Kính thưa Giáo Sư Phạm Nguyễn Vinh Tôi xin gửi bản cập nhật của lịch giảng bài vào tuần tới. GS sẽ chủ trì phiên...
X