Thông báo chung

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ...

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại...

Thông báo về thu học phí HK I, hệ Đào tạo ĐH chính quy...

- Based on Decision No 70 /QĐHP-TTU.2020 dated September 03,2020 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2020-2021 applicable...

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên TTU theo chính sách tuyển sinh...

DECISION Re: Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy Spring 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tân...

Quyết định cấp học bổng tài năng ITA cho sinh viên TTU – Học...

DECISION Re: ITA Scholarship Grant for Tan Tao University students – Spring 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng Tài năng (ITA) cho sinh viên...

Quyết định hỗ trợ học phí SV Khoa Y khóa 2015-2021 và 2016-2022 –...

DECISION Re: Tuition Aid for medical students, classes 2015-2021 (YK3) and 2016-2022 (YK4) Spring 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên...

Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn tuyển sinh Số lượng: 01  Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Xét nghiệm

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Xét nghiệm Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên phụ trách bộ môn Điều dưỡng

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách bộ môn Điều dưỡng Hình thức làm việc: Cơ hữu hay thỉnh giảng Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Nghiên cứu Khoa học Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng nhân sự

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng nhân sự Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h, Thứ...
X