Thông báo chung

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Video Editor

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Video Editor,...

Thông báo thu học phí học kỳ II, hệ Đào tạo Đại học chính...

- Based on Decisions: Decision No.115/QĐ-ĐHTT.2023 dated August 01, 2023, Decision No.153/QĐHP-TTU.2022 dated September 21, 2022, Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021, Decision No....

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Truyền thông Tuyển sinh THPT Năng khiếu Đại...

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Truyền thông...

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Đại học Tân Tạo

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh Đại học Tân Tạo  Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2024, Trường Đại...
X