Thông báo chung

Thông báo tuyển dụng hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu thuộc...

Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu thuộc trường Đại học Tân Tạo (TTS) là trường trung học phổ thông chuyên tư thục tổ...

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021.

Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021. Việc đăng ký đề tài...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kiểm định Chất lượng Giáo dục Hình thức làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Trường Đại...

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu

Vị trí tuyển dụng: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển giảng viên cơ hữu thuộc các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh,...

Thông báo tuyển dụng thư ký Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Vị trí tuyển dụng: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển thư ký Khoa. Số lượng: 01 Mô tả công việc: Quản lý SV thuộc...

Chương trình Bác sĩ Nội trú Quốc gia của Hoa Kỳ

Kính gửi: Thầy Thịnh, Thầy Vinh, Thầy Nghĩa, Thầy Cường, Thầy Trụ, Thầy Khanh Ngày 15 tháng 3 hàng năm tại Hoa Kỳ là một...

Thông báo về thu học phí hk II, hệ Đào tạo ĐH chính quy...

- Based on Decision No 70/ QĐHP-TTU.2020 dated September 03,2020 by Provost of Tan Tao University on tuition for full-time undergraduates AY 2020-2021 applicable...

Quyết định cấp học bổng Tài năng (ITA) cho SV TTU – Học kỳ...

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the...

Quyết định cấp học bổng cho SV TTU theo chính sách tuyển sinh Học...

THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI Pursuant to Decision No.2082/QĐ-UBND on establishing ITA Fund for the...
X