Thông báo chung

Thông báo tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 – học...

Trường Đại học Tân Tạo thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 - học kỳ mùa Xuân,...

Báo cáo Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm...

 (Sinh viên tốt nghiệp của năm 2021) ------------------------------------------------------------ Căn cứ công văn số 3943/BGĐT-GDĐH ngày 31/08/2018  và công văn số 2165/BGDĐT- HDĐTCƯNL ngày 20/05/2019 của Bộ...

Quyết định cấp học bổng tài năng sv trúng tuyển vào TTU, Năm học...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Cáo phó ông: ĐẶNG VĂN ĐƯỢC

Đại học Tân Tạo và Trường THPT Năng khiếu Tân Tạo, vô cùng thương tiếc báo tin: CÁO PHÓ: PHỤ THÂN Bà Đặng Thị Hoàng Yến,...

Quyết định cấp học bổng tài năng cho SV trúng tuyển vào TTU 2022...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Quyết định cấp học bổng cho SV trúng tuyển vào TTU năm 2022

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí và học...

Thực hiện chính sách giảm học phí và học bổng cho SV trúng...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Thực hiện chính sách giảm học phí và học bổng cho sinh viên trúng tuyển năm 2022 Áp dụng cho Học kỳ...
X