Thông báo chung

Giới thiệu Tiến sĩ Trần Vũ Khanh, GV của khoa Kỹ thuật và Tổng...

Tiến sĩ Trần Vũ Khanh lấy bằng cử nhân Toán học và Khoa học Máy tính tại Đại học Khoa học, Tp.HCM (2005). Sau...

Thông báo mã môn học năm học của khoa Kinh tế năm học 2017-2018

Thông báo thay đổi mã môn học của năm học 2017-2018 Khoa Kinh Tế

Thông báo thay đổi lịch năm học 2019-2020

Kính gửi sinh viên Khoa Công nghệ sinh học, Kinh doanh, Kỹ thuật và Nhân văn Bởi ảnh hưởng của dịch cúm Coronavirus, lịch học...

Thông báo tuyển dụng nhân viên hành chánh khoa Y

Vị trí tuyển dụng: 02 Nhân viên Hành chính Khoa Y Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h - 12h & 13h -17h,...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng QLSV & QHDN

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng QLSV...

CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN Y KHOA KHÓA ĐẦU TIÊN CỦA TTU

VẤN ĐỀ HÀNH CHÍNH THI TỐT NGHIỆP MÔN THI Tổng hợp hệ Nội: Nội Tổng quát, Nhi khoa, Nhiễm, Thần kinh, Lao, và Da liễu. Tổng...

Thông báo thu học phí học kỳ I, hệ Đào tạo Đại học chính...

ANNOUNCEMENT/ THÔNG BÁO  On Payment of tuition fees of the first semester of AY 2021-2022 for full-time undergraduate programs Về thu học phí học kỳ I,...

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ...

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại...

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên TTU theo chính sách tuyển sinh...

DECISION Re: Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy Spring 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tân...
X