LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021)

42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021)

NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ Hai (25/10/2021) 08h30 11h30 Họp giao ban toàn Khoa Y Lãnh đạo khoa

Bộ phận hành chính Khoa Y

Trung tâm Huấn luyện kỹ năng

Khối bộ môn

PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Văn phòng
10h00 11h00 Họp giao ban Phòng NCKH & HTQT Toàn bộ nhân viên PGS. TS. Trần Vũ Khanh Phòng NCKH & HTQT Online
Thứ Ba (26/10/2021) 09h30 11h30 Phối hợp làm việc giữa các bên về cơ sở vật chất phục vụ và chăm người học Phòng QLSV-HTDN

Phòng QLCSVC – Thiết bị

Phòng IT

Phòng Tài chính – Kế toán

Thư viện

TS. Đặng Trang Viễn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ĐBCL Phòng Khảo thí – ĐBCL Meeting Room: 312
15h00 16h30 Triển khai các hoạt động Đào tạo, Khảo thí, Thanh tra, Giám sát hoạt động dạy và học Phòng QL Đào tạo

Phòng Khảo thí – ĐBCL

TS. Đặng Trang Viễn Ngọc

PGS. TS. Trần Vũ Khanh

Phòng QL Đào tạo

Phòng Khảo thí – ĐBCL

Meeting Room: 312
Thứ Tư (27/10/2021) 15h30 16h30 Chuyển quản lý môn MGE cho Khoa Y Khoa NN&NV

Khoa Y

PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh

PGS. TS. Trần Vũ Khanh

Khoa Y Online