Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 23/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 23/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 16/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 16/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 09/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 09/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN NGÀY 02/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN NGÀY 02/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN NGÀY 25/09/2021)

NGÀY TỪ ĐẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ Thứ Hai (20/09/2021) 07h30 11h30 Họp giao ban Khoa Y - Lãnh đạo khoa - Bộ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/09/2021 ĐẾN NGÀY 19/09/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/09/2021 ĐẾN NGÀY 19/09/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...
X