LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/09/2021 ĐẾN NGÀY 19/09/2021)

175
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 13/09/2021 ĐẾN NGÀY 19/09/2021)
NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Thứ Hai
(13/09/2021)
10h00 10h45 Họp giao ban Phòng Thư viện – Lãnh đạo đơn vị
– Cán bộ, nhân viên đơn vị
Phòng Thư viện Phòng Thư viện Họp online Biên bản
14h00 15h00 Tập huấn làm Kế hoạch ĐBCL 2021-2022 cho Khoa Y – OTEQA
– Khoa Y
OTEQA OTEQA Online – Biên bản (OTEQA)
– Hình ảnh (Khoa Y)
14h00 14h45 Họp giao ban Phòng TT&TS – Lãnh đạo đơn vị
– Cán bộ, nhân viên đơn vị
Phòng TT&TS Phòng TT&TS Họp online Biên bản
Thứ Ba
(14/09/2021)
09h00 09h45 Họp giao ban Phòng TC – HC – Lãnh đạo đơn vị
– Cán bộ, nhân viên đơn vị
Phòng TC – HC Phòng TC – HC Họp online Biên bản
13h30 14h30 Họp xét tốt nghiệp cho SV khoá 2017 – Lãnh đạo khoa và BGH Phòng ĐT Phòng ĐT Họp online Biên bản
14h00 14h45 Họp giao ban Phòng Quản lý CSVC & Thiết bị – Lãnh đạo đơn vị
– Cán bộ, nhân viên đơn vị
Phòng CSVC & TB Phòng CSVC & TB Họp online Biên bản
Thứ Tư
(15/09/2021)
09h00 11h50 Tham dự Hội nghị “AUN Ecological Education and Culture” – Trưởng khoa, Giảng viên và nhân viên Khoa Công nghệ Sinh học TTU EEC & ATENEO DE MANILA UNIVERSITY EEC & ATENEO DE MANILA UNIVERSITY Hội nghị Online Hội nghị có cấp “Giấy Chứng Nhận” phục vụ công tác kiểm định Giáo dục
14h00 15h30 Tham dự Hội nghị “AUN Ecological Education and Culture” – Trưởng khoa, Giảng viên và nhân viên Khoa Công nghệ Sinh học TTU EEC & ATENEO DE MANILA UNIVERSITY EEC & ATENEO DE MANILA UNIVERSITY Hội nghị Online Hội nghị có cấp “Giấy Chứng Nhận” phục vụ công tác kiểm định Giáo dục
Thứ Năm
(16/09/2021)
Thứ Sáu
(17/09/2021)
15h00 Công tác đón tiếp và tổ chức Đào tạo Tân sinh viên – Lãnh đạo các Đơn vị thuộc TTU và BGH Giám đốc Điều hành Phòng TT&TS và Phòng Đào tạo Họp online
Thứ Bảy (18/09/2021) 08h00 10h00 Tập huấn rà soát – chuẩn hóa hệ thống văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 05/03/2020 – Lãnh đạo các Đơn vị thuộc TTU
– Cán bộ, nhân viên các phòng, ban, trung tâm
– Cán bộ, nhân viên các khoa
– Giảng viên nếu được phân công làm KĐCL
Phòng KT & ĐBCL Phòng KT & ĐBCL Họp online – Tài liệu (OTEQA)
– Biên bản (TCHC)
– Hình ảnh (Truyền thông)
– Link tin bải (Truyền thông hỗ trợ)