LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 09/10/2021)

209
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN NGÀY 09/10/2021)
NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Thứ Hai
(04/10/2021)
08h30 11h30 Họp giao ban toàn Khoa Y – Lãnh đạo khoa
– Bộ phận hành chính Khoa Y
– Trung tâm Huấn luyện kỹ năng
– Khối bộ môn (các đơn vị cần báo cáo và xin chỉ đạo)
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
10h00 11h00 Họp giao ban phòng QLKH-QHQT – Toàn bộ thành viên phòng QLKH-QHQT PGS. TS. Trần Vũ Khanh Phòng QLKH-QHQT Họp online
13h30 16h00 Thảo luận kế hoạch thi tốt nghiệp
lớp YK3 (Y6) (bắt đầu từ ngày 11/10 đến 19/10- đã điều chỉnh theo tinh thần cuộc họp ngày 27-09-2021)
– Lãnh đạo khoa
– Ban đào tạo
-Văn phòng Khoa Y
– Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng
– NCKH & HTQT
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
13h00 16h00 Tổ chức Bảo vệ đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối – Toàn Khoa CNSH TS. Nguyễn Đình Trường Thư ký + Toàn Khoa CNSH Online
Thứ Ba
(05/10/2021)
08h30 10h30 Thực hiện rút kinh nghiệm sơ bộ qua 3 buổi bảo vệ khóa luận Ngoại khoa (24/09); Sản phụ khoa- Nhi khoa (30-09) và Nội Khoa (02/10) – Lãnh đạo Khoa Y
– Văn phòng Khoa Y
– Ban đào tạo
– Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh
GS.TS.BS Lê Văn Cường
Khoa Y Họp online
09h30 10h30 Họp giao ban Phòng TC – HC – Lãnh đạo Phòng
– Bộ phận TC – HC
Thầy Trần Văn Thái Phòng TC – HC Họp online
13h30 16h00 Họp giao ban toàn TTU – Lãnh đạo các Đơn vị
– Ban Thư ký HĐTr
TS Phạm Quốc Luyến Khoa Y Họp online
Thứ Tư
(06/10/2021)
09h00 11h30 Lên kế hoạch năm học mới – Lãnh đạo Khoa Y
– Văn phòng Khoa Y
– Trung tâm Huấn luyện kỹ năng lâm sàng
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
14h00 16h00 Rút kinh nghiệm 2 buổi sinh hoạt định hướng cho sinh viên năm học mới – Khối Hành chính Khoa Y
– Trung tâm Huấn luyện kỹ năng lâm sàng
– Liên Bộ môn Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học
ThS. ĐD Trần Thị Bích Thủy
ThS Nguyễn Thị Kim Tiền
ThS Nguyễn Văn Linh
Khoa Y Họp online
10h00 11h00 Họp giao ban phòng Đào Tạo – Lãnh đạo, NV phòng ĐT PGS. TS. Trần Vũ Khanh Phòng ĐT Họp online
Thứ Năm
(07/10/2021)
08h30 11h30 Thảo luận về công tác kiểm định Khoa Y – Lãnh đạo Khoa Y
– Văn phòng Khoa Y
– Ban đào tạo
– Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
– Đối ngoại & NCKH
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh
ThS. Nguyễn Đăng Hà
Khoa Y Họp online
13h00 14h00 Họp giao ban Khoa Công nghệ Sinh học – Toàn Khoa CNSH TS. Nguyễn Đình Trường Toàn Khoa CNSH Họp online
Thứ Sáu
(08/10/2021)
09h00 10h00 Báo cáo công tác theo dõi học phí của sinh viên Khoa Y trong 2 tháng vừa qua – Lãnh đạo khoa Y
– Văn phòng Khoa Y
– Ban đào tạo
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
14h00 15h30 Họp xin chỉ đạo công tác năm học mới và kế hoạch giảng dạy chi tiết Liên bộ môn Điều dưỡng- KTYH – Lãnh đạo Khoa Y
– Liên Bộ môn Điều dưỡng và KTYH
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online