LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 16/10/2021)

41
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 16/10/2021)
NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Thứ Hai (11/10/2021) 08h30 11h30 Họp giao ban toàn Khoa Y Lãnh đạo khoa
Bộ phận hành chính Khoa Y
Trung tâm Huấn luyện kỹ năng
Khối bộ môn
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Họp online
10h00 11h00 Họp giao ban Phòng QLKH&QHQT Lãnh đạo phòng
Bộ phận QLKH&QHQT
PGS. TS. Trần Vũ Khanh Họp online
15h00 16h00 Họp với các chủ nhiệm bộ môn Nội, Ngoại, Nhi về công tác xét tốt nghiệp Lãnh đạo khoa
Chủ nhiệm bộ môn
Ban đào tạo
Văn phòng Khoa Y
Khảo thí và ĐBCL
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Họp online
Thứ Ba (12/10/2021) 08h30 10h30 Họp chuẩn bị công tác coi thi online và offline tại Học viện Quân Y Lãnh đạo khoa
Ban đào tạo
Văn phòng Khoa Y
Khảo thí và ĐBCL
ThS Nguyễn Thị Kim Tiền Họp online
14h00 15h00 Họp giao ban Phòng TC – HC Lãnh đạo phòng
Bộ phận TC – HC
Thầy Trần Văn Thái Họp online
Thứ Tư (13/10/2021) 14h00 16h00 Họp xin chỉ đạo công tác năm học mới và kế hoạch giảng dạy chi tiết Liên bộ môn Điều dưỡng- KTYH Lãnh đạo Khoa Y
Liên Bộ môn Điều dưỡng và KTYH
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Họp online
Thứ Năm (14/10/2021) 13h00 14h00 Họp giao ban Khoa Công nghệ Sinh học Lãnh đạo Khoa
Bộ phận CNSH
TS. Nguyễn Đình Trường Họp online