LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN NGÀY 25/09/2021)

214
NGÀY TỪ ĐẾN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Thứ Hai (20/09/2021) 07h30 11h30 Họp giao ban Khoa Y – Lãnh đạo khoa – Bộ phận tuyển sinh – Bộ Phận Truyền Thông PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
09h00 10h00 Làm việc với Công ty Yakult để chốt kế hoạch tham quan công ty theo hình thức Online. Đồng thời trao đổi để đưa phần tham quan này vào nội dung Sinh hoạt đầu năm cho Sinh viên của Khoa Công nghệ Sinh học và các Khoa khác của TTU nếu có nhu cầu tham dự. Trưởng khoa CNSH và phía công ty Yakult Họp online
9h00 09h45 Họp giao ban phòng NCKH & HTQT – TS. Tạ Văn Quang Phòng NCKH & HTQT Phòng NCKH & HTQT Họp online
09h00 09h45 Họp giao ban Phòng TC – HC – Lãnh đạo Phòng – Bộ phận TC – HC TS. Trần Văn Thái Phòng TC – HC Họp online
10hh00 10h45 Họp giao ban Phòng NCKH&HTQT, Phòng QL ĐT – Cán bộ, nhân viên đơn vị Phòng QL NCKH& Phòng QL ĐT PGS. TS. Trần Vũ Khanh Phòng NCKH&HTQT và Phòng QL ĐT Họp online
13h30 17h Viết bài PR cho Tuyển sinh 2021, các hoạt động cuả Trường, Khoa. Gọi điện chăm sóc data dữ liệu Tỉnh Long An, Tp. HCM, Đồng Nai, Tiền Giang – Lãnh đạo khoa – Bộ phận tuyển sinh, Bộ Phận Truyền Thông. TS. Trịnh Hồng Lanh. Phòng TT&TS Làm việc online
14h00 14h45 Họp giao ban Phòng QL CSVC & Thiết bị – Lãnh đạo Phòng – Bộ phận CSVC & Thiết bị TS. Trần Văn Thái Phòng QL CSVC & Thiết bị Họp online
Tham gia cùng BTC cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka để cập nhật các thông báo mới nhất cho sinh viên. – CN. Nguyễn Linh Phương BTC cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka BTC cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka Làm việc online
Thứ Ba (21/09/2021) 07h30 11h30 Trình các trường hợp nộp đơn gia hạn học phí học kỳ Fall 2021 và đưa ra giải pháp, đề xuất từ Khoa Y – Lãnh đạo khoa – Ban đào tạo – Văn phòng Khoa Y – Phòng Khảo thí PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
07h30 11h30 Viết bài PR cho Tuyển sinh 2021, các hoạt động cuả Trường, Khoa. Gọi điện chăm sóc data dữ liệu Tỉnh Long An, Tp. HCM, Đồng Nai, Tiền Giang – Lãnh đạo khoa – Bộ phận tuyển sinh, Bộ Phận Truyền Thông. TS. Trịnh Hồng Lanh. Phòng TT&TS Làm việc online
13h30 17h00 Viết bài PR cho Tuyển sinh 2021, các hoạt động cuả Trường, Khoa. Gọi điện chăm sóc data dữ liệu Tỉnh Long An, Tp. HCM, Đồng Nai, Tiền Giang – Lãnh đạo khoa – Bộ phận tuyển sinh, Bộ Phận Truyền Thông. TS. Trịnh Hồng Lanh. Làm việc online
13h30 17h00 Tập huấn Lập Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022 cấp đơn vị – Khoa Y – Phòng TT & TS – Các đơn vị trực thuộc TTU TS Đặng Trang Viễn Ngọc Phòng KT & ĐBCL Họp online
14h00 16h00 – Kế hoạch công tác HSSV NH 2021-2022 – Kế hoạch đón tân sinh viên và tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa – BGH TTU – BGH TTS – Phòng Công tác HSSV và QHDN TS. Phạm Quốc Luyến Phòng Công tác HSSV và QHDN Họp online
Thứ Tư (22/09/2021) 07h30 11h30 Kế hoạch Huấn luyện Bệnh nhân chuẩn – Lãnh đạo Khoa Y – Văn phòng Khoa Y, – Trung tâm Huấn luyện kỹ năng lâm sàng – Các giảng viên bộ môn liên quan PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
9h00 10h00 Họp giao ban Khoa Công nghệ Sinh học – Toàn Khoa CNSH Toàn Khoa CNSH Toàn Khoa CNSH Họp online
13h30 17h Kế hoạch Sinh hoạt sinh viên đầu khóa – Khối Hành chính Khoa Y – Trung tâm Huấn luyện kỹ năng lâm sàng – Liên Bộ môn Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học ThS. ĐD Trần Thị Bích Thủy ThS Nguyễn Thị Kim Tiền ThS Nguyễn Văn Linh Khoa Y Họp online
Thứ Năm (23/09/2021) 08h30 11h30 Thảo luận về công tác kiểm định Khoa Y – Lãnh đạo Khoa Y – Văn phòng Khoa Y – Ban đào tạo – Khảo thí & Đảm bảo chất lượng PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh ThS. Nguyễn Đăng Hà Khoa Y Họp online
13h30 15h00 Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh Khoa Y – Lãnh đạo Khoa Y – Văn phòng Khoa Y – Tiểu ban tuyển sinh của khoa PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh BSCK1 Lê Văn Hùng Khoa Y Họp online
15h00 16h00 Hướng dẫn Sinh viên hoàn thành luận văn thạc sĩ và sửa bài báo khoa học – TS. Nguyễn Đình Trường – Học viên Nguyễn Thị Thanh Phụng TS. Nguyễn Đình Trường Online
Thứ Sáu (24/09/2021) 07h30 11h30 Họp xin chỉ đạo công tác nội bộ Liên bộ môn Điều dưỡng- KTYH – Lãnh đạo Khoa Y – Liên Bộ môn Điều dưỡng và KTYH PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
13h30 17h Công tác đón tiếp và tổ chức Tuần SHCD và triển khai Kế hoạch năm học 2021-2022 – Ban Giám hiệu – Lãnh đạo các đơn vị TS Phạm Quốc Luyến – Phòng QLSV-HTDN – Phòng Đào tạo Họp online
Thứ Bảy (25/09/2021) 07h30 11h30 Lập kế hoạch ĐBCL cấp đơn vị cho Khoa Kỹ thuật và Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ – Cán bộ, nhân viên các khoa – Giảng viên nếu được phân công làm KĐCL TS Đặng Trang Viễn Ngọc Phòng KT & ĐBCL Họp online – Tài liệu (OTEQA) – Biên bản (TCHC) – Hình ảnh (Truyền thông) – Link tin bải (Truyền thông hỗ trợ)