LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN NGÀY 02/10/2021)

43
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN NGÀY 02/10/2021)
NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Thứ Hai
(27/09/2021)
08h30 11h30 Họp giao ban toàn Khoa Y – Lãnh đạo khoa
– Bộ phận hành chính Khoa Y
– Trung tâm Huấn luyện kỹ năng
– Khối bộ môn (các đơn vị cần báo cáo và xin chỉ đạo)
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
09h00 10h00 Họp giao ban khoa Kỹ Thuật – Toàn bộ GV, lãnh đạo và thư ký TS. Cao Tiến Dũng Khoa Kỹ Thuật Họp online
09h00 09h45 Họp giao ban Phòng TC – HC – Lãnh đạo Phòng
– Bộ phận TC – HC
Thầy Trần Văn Thái Phòng TC – HC Họp online
10h00 12h00 Họp Hội đồng thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Y đa khoa năm 2021 – Quý Thầy/Cô trong Hội đồng GS. BS.Thạch Ngọc Nguyễn Khoa Y Họp online
10h00 11h00 Họp giao ban phòng QLKH-QHQT – Toàn bộ thành viên phòng QLKH-QHQT PGS. TS. Trần Vũ Khanh Phòng QLKH-QHQT Họp online
13h30 16h00 Coi thi Bộ môn Chương trình Y tế quốc gia – Ban Đào tạo & Ban Khảo thí
– Skills lab
– Liên bộ môn Điều dưỡng và KTXNYH
ThS Nguyễn Thị Kim Tiền Khoa Y Họp online
14h00 14h45 Họp giao ban Phòng QL CSVC & Thiết bị – Lãnh đạo Phòng
– Bộ phận CSVC & Thiết bị
Thầy Trần Văn Thái Phòng QL CSVC & Thiết bị Họp online
Thứ Ba
(28/09/2021)
08h30 10h30 Thảo luận về công tác kiểm định Khoa Y – Lãnh đạo Khoa Y
– Văn phòng Khoa Y
– Ban đào tạo
– Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh
ThS. Nguyễn Đăng Hà
Khoa Y Họp online
Cập nhật thông tin cùng với BTC cuộc thi Sinh viên NCKH Euréka (Năm nay 2021, Khoa Công nghệ Sinh học TTU tự hào có 04 Sinh viên tham dự cuộc thi với 04 đề tài NCKH của Sinh viên) – Khoa CNSH TTU BTC Euréka BTC Euréka Họp online
13h30 15h30 Kế hoạch năm học mới Trung tâm Huấn luyện kỹ năng Y khoa – Skills labs
– Văn phòng Khoa Y
– Ban đào tạo
– Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
Thứ Tư
(29/09/2021)
08h00 11h00 Coi thi USMLE step 1- part 4 – Ban Đào tạo & Ban Khảo thí
– Văn phòng Khoa Y, Skills lab
ThS Nguyễn Thị Kim Tiền Khoa Y Họp online
10h00 11h00 Họp giao ban phòng Đào Tạo – Lãnh đạo, NV phòng ĐT PGS. TS. Trần Vũ Khanh Phòng ĐT Họp online
Thứ Năm
(30/09/2021)
08h00 12h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đề tài Nhi khoa, sản phụ khoa – Hội đồng đánh giá khóa luận số 2
– Sinh viên lớp YK3
– Văn phòng Khoa Y
– Ban đối ngoại và NCKH
– Ban đào tạo
PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ Khoa Y Họp online
13h00 15h00 Họp giao ban Khoa Công nghệ Sinh học – Toàn Khoa CNSH TS. Nguyễn Đình Trường Toàn Khoa CNSH Họp online
13h30 15h00 Họp xin chỉ đạo công tác nội bộ Liên bộ môn Điều dưỡng- KTYH – ThS Nguyễn Văn Linh
– ThS Trần Thị Bích Thủy
PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh Khoa Y Họp online
Thứ Sáu
(01/10/2021)
08h00 11h00 Coi thi Bộ môn Lão Khoa – Ban Đào tạo & Ban Khảo thí
– Văn phòng Khoa Y
– Skills lab
ThS Nguyễn Thị Kim Tiền Khoa Y Họp online
Thứ Bảy (02/10/2021)
08h00 12h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đề tài Nội khoa – Hội đồng đánh giá khóa luận số 3
– Sinh viên lớp YK3
– Văn phòng Khoa Y
– Ban Đối ngoài và NCKH
– Ban đào tạo
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh Khoa Y Họp online
08h30 11h30 Tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm (theo công văn 4145 của Bộ GDĐT) Toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên TTU,TTS Phòng KT & ĐBCLGD Phòng KT & ĐBCLGD Họp online
13h00 17h00 Tổ chức Bảo vệ đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối – Toàn Khoa CNSH TS. Nguyễn Đình Trường Toàn Khoa CNSH Họp online
Chủ Nhật (03/10/2021) Hoạt động sinh hoạt Tuần lễ Sinh viên đầu năm kết hợp Tổ chức tham quan nhà máy Yakult online cho SV Khoa CNSH và học sinh TTS – Toàn Khoa CNSH và các em học sinh TTS, sinh viên Ban tổ chức phía Nhà máy Công ty Yakult _ Ban tổ chức phía Nhà máy Công ty Yakult
_ Khoa CNSH
Tham quan Online Lịch dự kiến