General Announcements

On organizing the final exam in the Spring 2023 semester – round 1, academic...

Trường Đại học Tân Tạo thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 - học kỳ mùa Xuân,...

Talent Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the ...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Talent Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the ...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng tài năng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí...

Scholarship Grant for admitted students to Tan Tao University based on the Policy...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 08...

Policy of Tuition Fee Deduction and Scholarship for the Admission 2022 for new...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm...

Scholarship Grant for Tan Tao University students – Admission Policy for Tan Tao...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/ QĐ-UBND ngày 08 tháng 08...

Policy of Tuition Deduction and Scholarship for the Admission 2021 for new intake...

CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE FUTURE Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm...
X