News to TTU

The new bachelor of Tan Tao University has 03 prestigious international scientific publications

New Bachelor Pham Thai Dien not only has excellent scientific research achievements in the field of Computer Science but also participates in research related...

Tan Tao University students win a full scholarship to study PhD in Korea

Not only were students admitted to the Resident Physician Program, Medical Practitioner of the major hospitals, medical universities, and multinational corporations, but Tan Tao...
video

ACC 2018: Dr. Thach Nguyen and Dr. Yazan Daaboul Discuss: CAVITATION

View on https://www.tctmd.com/ and http://www.clinicaltrialresults.org Slide

11 candidates selected for the final round of Medical Talent Nurturing Competition

On January 14, 2018, the semi-final of the Medical Talent Nurturing Competition 2017 was held at Tan Tao University Campus in Long An Province...

Đại học có 5 sinh viên hội kiến Tổng thống Obama

http://www.tienphong.vn/giao-duc/dai-hoc-co-5-sinh-vien-hoi-kien-tong-thong-obama-1008970.tpo

Đại học Tân Tạo – Điểm sáng của mô hình giáo dục khai phóng...

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-tan-tao-diem-sang-cua-mo-hinh-giao-duc-khai-phong-tai-viet-nam-20151224161741266.htm

Mô hình “Giáo dục khai phóng” – sự thay đổi cần thiết?

http://www.tienphong.vn/giao-duc/mo-hinh-giao-duc-khai-phong-su-thay-doi-can-thiet-1016178.tpo

Đại học Tân Tạo ứng dụng công nghệ 3D đào tạo ngành Y

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dai-hoc-tan-tao-ung-dung-cong-nghe-3d-dao-tao-nganh-y-3472468.html?utm_source=search_vne

Đại học Tân Tạo – Nơi khởi đầu của “Thủ lĩnh trẻ Đông Nam...

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-tan-tao-noi-khoi-dau-cua-thu-linh-tre-dong-nam-a-20150831163832853.htm

Sinh viên đại học Tân Tạo thuyết trình tại Hội thảo tim mạch ở...

Ngày 9 - 10/12/2016 vừa qua, tại Trường đại học Y Khoa Đông Á (Busan, Hàn Quốc) đã tổ chức buổi Hội thảo quốc...
X