Đại học Tân Tạo – Điểm sáng của mô hình giáo dục khai phóng tại Việt Nam

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/dai-hoc-tan-tao-diem-sang-cua-mo-hinh-giao-duc-khai-phong-tai-viet-nam-20151224161741266.htm