Thông báo chung

Thông báo thu học phí học kỳ I, hệ đào tạo đại học chính...

(Mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2022–2023 của ngành Y khoa khóa 2022-2028 (YK10); ngành...

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học ngay...

Sau khi đã nộp lệ phí xét tuyển, các thí sinh sẽ phải chờ đợi kết quả và thông báo trúng tuyển đợi 1...

Lịch năm học 2022-2023

Lịch học 2022 - 2023 Download File

Thông báo về thu học phí học kỳ I, hệ Đào tạo Đại học...

- Căn cứ các Quyết định: Quyết định số 45/QĐHP-TTU.2021 ngày 15/8/2021; Quyết định số 70/QĐHP-TTU.2020 ngày 03/9/2020; Quyết định số 108/QĐHP-TTU.2019 ngày 26/9/2019;...

Quyết định cấp học bổng Tài năng (ITA) và hỗ trợ tài chính ...

Áp dụng học kỳ Mùa Thu 2021, năm học 2021 – 2022 Re: Granting the ITA Scholarship and Financial Aid for Tan Tao University...

Quyết định cấp học bổng Tài năng (ITA) và hỗ trợ tài chính ...

Áp dụng học kỳ Mùa Xuân 2022, năm học 2021 – 2022 Re: Granting the ITA Scholarship and Financial Aid for Tan Tao University...

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2022...

Trường Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2022-2023 của sinh...

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ 10/06/2022 Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp...

Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y, Khóa 2016 – 2022 (YK4)...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y, Khóa 2016 – 2022 (YK4) Áp dụng cho Học kỳ Mùa Xuân 2022 DECISION Re:...

Hỗ trợ học phí cho SV Khoa Y, Khóa 2016-2022 (YK4) Áp dụng...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y, Khóa 2016-2022 (YK4) Áp dụng cho Học kỳ Mùa Thu 2021 DECISION Re: Tuition Aid...
X