Thông báo chung

Thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa Kỹ thuật

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng các vị trí Giảng viên khoa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 29/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 23/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 23/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng QLSV & QHDN

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng QLSV...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa Kinh tế

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Giảng viên khoa Kinh...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng Cơ sở vật chất – Quản lý...

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng Cơ...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên phòng Tổ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng CTSV – HTDN

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng CTSV...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 16/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 16/10/2021) NGÀY THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ...
X