Quyết định công nhận danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn ngành Y khoa và Kỹ thuật xét nghiệm y học, năm học 2023 – 2024

231