Sinh viên

Thông báo tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 – học...

Trường Đại học Tân Tạo thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 - học kỳ mùa Xuân,...

Quyết định cấp học bổng cho SV trúng tuyển vào TTU năm 2022

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí và học...

Thực hiện chính sách giảm học phí và học bổng cho SV trúng...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Thực hiện chính sách giảm học phí và học bổng cho sinh viên trúng tuyển năm 2022 Áp dụng cho Học kỳ...

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học ngay...

Sau khi đã nộp lệ phí xét tuyển, các thí sinh sẽ phải chờ đợi kết quả và thông báo trúng tuyển đợi 1...

Lịch năm học 2022-2023

Lịch học 2022 - 2023 Download File

Thông báo về thu học phí học kỳ I, hệ Đào tạo Đại học...

- Căn cứ các Quyết định: Quyết định số 45/QĐHP-TTU.2021 ngày 15/8/2021; Quyết định số 70/QĐHP-TTU.2020 ngày 03/9/2020; Quyết định số 108/QĐHP-TTU.2019 ngày 26/9/2019;...

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2022...

Trường Đại học Tân Tạo trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2022-2023 của sinh...

Cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo,...

QUYẾT ĐỊNH V/v: Cấp học bổng cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Tân Tạo theo chính sách giảm học phí và học...
X