Sinh viên

Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán

Về việc thực hiện lịch nghỉ tết năm 2022 đối với Cán bộ, công nhân viên, Giảng viên và sinh viên trường Đại học...

Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên Khoa Y, Khóa 2015-2021 (YK3)...

Áp dụng cho Học kỳ Mùa Xuân 2021 Applied for Spring Semester 2021 CHỦ TỊCH QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI THE PRESIDENT OF ITA FUND FOR THE...

Thông báo về thu học phí học kỳ II, hệ Đào tạo Đại học...

- Based on Decisions: Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021 Decision No.70/QĐHP-TTU.2020 dated September 03, 2020, Decision No.108/QĐHP-TTU.2019 dated September 26, 2019, Decision No.54/QĐHP-TTU.2018...

Thông báo về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp học phí học kỳ...

Căn cứ thông báo số 14/TB-TTU.21 ngày 15 tháng 8 năm 2021 về việc thu học phí học kỳ I, hệ Đào tạo Đại...

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021

Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 cho sinh viên trường Đại học Tân Tạo Trường Đại học Tân Tạo thông báo tổ chức...
X