Thông báo chung

Học bổng tài năng

Có ý chí vươn lên, cầu tiến và có khát vọng trong học tập và cuộc sống thể hiện qua các hoạt động, thành tích học tập đã đạt được và đạt các tiêu chí phỏng vấn của Hội đồng xét chọn học bổng tài năng của Quỹ.

Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán

Về việc thực hiện lịch nghỉ tết năm 2022 đối với Cán bộ, công nhân viên, Giảng viên và sinh viên trường Đại học...

Thông báo về thu học phí học kỳ II, hệ Đào tạo Đại học...

- Based on Decisions: Decision No.45/QĐHP-TTU.2021 dated August 15, 2021 Decision No.70/QĐHP-TTU.2020 dated September 03, 2020, Decision No.108/QĐHP-TTU.2019 dated September 26, 2019, Decision No.54/QĐHP-TTU.2018...

Thông báo về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp học phí học kỳ...

Căn cứ thông báo số 14/TB-TTU.21 ngày 15 tháng 8 năm 2021 về việc thu học phí học kỳ I, hệ Đào tạo Đại...

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021

Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 cho sinh viên trường Đại học Tân Tạo Trường Đại học Tân Tạo thông báo tổ chức...

Thông báo tuyển dụng nhân sự phòng Quản lý đào tạo

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng các vị trí Nhân sự phòng...

Thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng QLKH & HTQT

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng nhân sự Phòng QLKH&HTQT với thông...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa Kỹ thuật

Căn cứ vào kế hoạch nhân sự năm 2021, Trường Đại học Tân Tạo thông báo tuyển dụng các vị trí Giảng viên khoa...
X