QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Quy trình tuyển dụng tại TTU như sau:

Ứng tuyển cho vị trí được đăng trên trang Cơ hội việc làm của trường. Vui lòng hoàn thành đơn ứng tuyển và cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu trong tin tuyển dụng.

  1. Nếu hồ sơ được chọn, bạn sẽ được mời tham dự vòng phỏng vấn.
  2. Nếu bạn vượt qua vòng phỏng vấn, các bước kiểm tra khác sẽ được thực hiện (Ví dụ: tham chiếu thông tin ứng viên, kiểm tra năng lực tiếng Anh).
  3. Nếu bạn là ứng viên được chọn, bạn sẽ nhận được Thư mời làm việc qua trao đổi và văn bản chính thức.
  4. Nếu chấp nhận Thư mời làm việc, bạn sẽ thực hiện các thủ tục bắt đầu và quy trình làm quen công việc.
  5. Nếu bạn là nhân viên người nước ngoài, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin cấp Giấy phép Lao động tại Việt Nam.

Vòng phỏng vấn sẽ được thực hiện theo hình thức Phỏng vấn hành vi. Bạn sẽ được hỏi các thông tin liên quan trong quá khứ để giúp chúng tôi hiểu hơn về năng lực của bạn ứng với vị trí đang ứng tuyển.

Các câu hỏi thường bắt đầu với: “Hãy nói cho chúng tôi về thời gian mà…” hoặc “Bạn có thể mô tả về thời gian mà…”

Bạn có thể nhận được những câu hỏi tập trung vào kinh nghiệm và ví dụ về tình huống cụ thể trong quá khứ. Bạn nên tập trung trả lời theo kỹ thuật STAR:

S – Tình huống: hãy cho chúng tôi biết, trong một đến hai câu, về bối cảnh ví dụ bạn đưa ra

Ví dụ: “Khi tôi giữ vị trí Trưởng phòng Truyền thông của Đại học Saturn, sự bùng nổ của hội chứng ống cổ tay đã dẫn đến số lượng sinh viên nghỉ học gia tăng đáng kể”.

T – Nhiệm vụ: Cần phải làm gì? Trình bày khái quát – đó có thể là nhiệm vụ bạn được giao, hoặc bạn có thể tự nhận ra. Hãy nghĩ về điều này như mục tiêu của bạn hoặc điều bạn cố gắng đạt được.

Ví dụ: “Chúng tôi cần thuyết phục sinh viên gõ máy tính ít đi, rửa tay thường xuyên và ở nhà nghỉ ngơi khi các em không khỏe để tránh phát tán bệnh”.

A – Hành động: BẠN đã thực hiệnnhững hành động cụ thể nào để hoàn thành nhiệm vụ? Bạn đã làm thế nào, bạn đã phải cân nhắc và đưa ra quyết định gì?

Ví dụ: “Tôi đã triệu tập cuộc họp xử lý khủng hoảng truyền thông với nhóm lãnh đạo cấp cao cũng như nhân viên y tế trong trường và đề xuất việc thực hiện chiến dịch truyền thông nội bộ với thông điệp “Ho và hắt hơi sẽ làm phát tán hội chứng ống cổ tay”, nhắc nhở sinh viên và nhân viên gõ máy tính ít đi, rửa sạch tay và nghỉ ở nhà nếu không khỏe. Tôi đã thực hiện chiến dịch này bằng … “ v.v.

R – Kết quả: Kết quả của việc bạn tham gia vào là gì? Bạn đã đạt được điều gì? Bạn học được điều gì từ trải nghiệm đó? Nếu có thể thể, hãy kể càng chi tiết càng tốt.

Ví dụ: “Sau tuần đầu tiên của chiến dịch, số ca lây nhiễm mới giảm 15%. Ngoài ra, trong suốt chiến dịch, sinh viên được nghe khẩu hiệu dành cho những người có triệu chứng của hội chứng ống cổ tay ở khắp trường. Chúng tôi tin rằng điều này đã tạo ra sức ảnh hưởng từ bạn bè giúp chiến dịch thành công”.

X