Quyết định về phí học lại, thi lại của Khoa Y 2017 – 2018

163

Về phí học lại, thi lại của sinh viên Y khóa 2013-2019 (YK1), 2014-2020 (YK2), 2015-2021 (YK3), 2016-2022 (YK4), 2017-2023 (YK5). Áp dụng cho năm học 2017-2018.
———————————-
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

  • Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Tân Tạo;
  • Căn cứ kế hoạch đào tạo các khóa đại học chính quy hiện tại của trường Đại học Tân Tạo;
  • Căn cứ chủ trương của HĐQT về mức học phí của sinh viên Khoa Y các khóa đại học chính quy và được sự ủy quyền của Chủ Tịch HĐQT về việc ký ban hành mức thu phí học lại, thi lại của các khóa YK1,YK2, YK3, YK4 và YK5;
  • Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng Phòng Đào tạo và Trưởng Khoa Y;

QUYẾT ĐỊNH

Item

Nội dung

Fees/ Phí
Theory (Lý thuyết) Practice (Thực hành)
Course repeating

Học lại

1.426.000 VND/credit

1.426.000 VND/tín chỉ

2.139.000 VND/credit

2.139.000 VND/tín chỉ

Exam retaking

Thi lại

1.150.000 VND/course

1.150.000 VND/môn thi lại

1.725.000 VND/course

1.725.000 VND/môn thi lại

– Phí học lại, thi lại phải đóng trước thời điểm tổ chức học lại, thi lại.
– Phí học lại, thi lại sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Tải file