Thông báo gia hạn học phí HKI năm học 2022-2023 đối với SV năm học 2022-2023

83

Gia hạn học phí HKI năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2022-2023 của ngành Y khoa khóa 2022-2028 (YK10); ngành Điều dưỡng, ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học khóa 2022-2026 và các ngành khác khóa 2022-2026

Tải file PDF