Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng nhân sự

49

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng nhân sự
Hình thức làm việc: Toàn thời gian. Từ 8h – 12h & 13h -17h, Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần. Thứ bảy làm việc theo lịch phân công (nếu có).
Địa điểm làm việc: Trường Đại học Tân Tạo, Đức Hòa, Long An, Đại Lộ Đại Học Tân Tạo, Khu Đô Thị Tân Đức E. City, Đức Hòa, Long An.

1. Mô tả công việc:
– Công tác tuyển dụng:
◦ Lập thông báo tuyển dụng, liên hệ các trung tâm việc làm để thông báo tuyển dụng
◦ Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, trả hồ sơ không đạt, lên danh sách trình Trưởng phòng (TP)
◦ Lên danh sách phỏng vấn, thông báo ứng viên phòng vấn bằng điện thoại và email, tổ chức phỏng vấn (phòng họp, nhắc lại lịch), lên danh sách kết quả phỏng vấn, thông báo ứng viên không đạt yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu và lịch nhận việc, lập giấy nhận việc.
– Chuyển bảng đánh giá ứng viên cho phòng kế toán tính lương, gửi bảng đánh giá ứng viên khi thử việc.
– Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Trường: lưu hồ sơ CNV trong file theo bộ phận. Lập danh sách CNV Trường theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng.
– Quản lý hồ sơ lý lịch của ứng viên không đạt yêu cầu: lập danh sách ứng viên không đạt yêu cầu theo biểu mẫu danh sách phỏng vấn của Thủ tục tuyển dụng, hồ sơ của từng đợt tuyển dụng đối với mỗi loại chức danh được lưu giữ riêng theo thứ tự trong danh sách.
– Quản lý hồ sơ CNV nghỉ việc: tất cả CNV nghỉ việc được lưu theo thứ tự thời gian, CNV nghỉ việc rút lại hồ sơ thì phải photo lưu hồ sơ, lập danh sách CNV nghỉ việc theo thời gian, danh sách CNV nghỉ việc tương tự như danh sách CNV hiện thời.
– Quản lý việc đào tạo của Trường: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho CNV đi đào tạo, lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của CNV, đánh giá kết quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo.
– Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến nhân sự: lưu các biểu mẫu trong máy, in các biểu mẫu và lưu trong bìa còng các biểu mẫu theo bộ phận.
– Đề xuất các phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp..cho người lao động và tổ chức thực hiện.
– Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm…theo yêu cầu của Trưởng phòng và thực hiện các thủ tục liên quan.
– Thực hiện chấm công cho giảng viên, nhân viên, chuyển TP duyệt, chuyển P. Kế toán để tính lương cho nhân viên.
– Quản lý nghỉ phép của CNV, cụ thể là: nhận đơn xin nghỉ phép, lưu đơn xin nghỉ phép, hàng tháng báo cáo các trường hợp CNV nghỉ vô kỷ luật (không phép) cho TP HCNS.
– Quản lý nghỉ việc của CNV, cụ thể là:
◦ Nhận đơn xin nghỉ việc, chuyển Trưởng phòng ký, lưu đơn xin nghỉ việc
◦ Sau khi nhận biên bản bàn giao công việc, trình TP xem biên bản bàn giao, đơn xin nghỉ việc. sau khi TP xác định phương án trả lương nghỉ việc cho CNV, chuyển giấy nghỉ việc có xác nhận (bản photo có đóng dấu HCNS) cho Phòng kế toán để trả lương.
– Đánh máy, photocopy, bảo quản các văn bản, công văn giấy tờ thuộc phần việc được giao.
– Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Trường
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề
– Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

2. Yêu cầu:
– Trình độ: Đại học;
– Kỹ năng: Soạn thảo văn bản & báo cáo, đánh giá và xây dựng các Biểu mẫu/ Minh chứng;
– Có khả năng làm việc nhóm và làm việc với các phòng ban khác tốt;
– Sức khỏe tốt;
– Ưu tiên: Ứng viên có Tiếng Anh tốt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.

3. Quyền lợi:

– Thu nhập: Lương tháng thỏa thuận;
– Có xe đưa rước từ TPHCM – TTU;
– Phụ cấp cơm trưa;
– Đóng bảo hiểm và hưởng các chế độ theo luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ của Trường;
– Điều kiện làm việc hiện đại, trẻ trung và sáng tạo.

4. Hình thức ứng tuyển:

– Đơn xin việc ghi rõ quá trình làm việc, khả năng và kinh nghiệm của bản thân;
– Ứng viên nộp hồ sơ online cho chau.nguyen@ttu.edu.vn
– Deadline: 15/08/2020