Thư gửi cho Sinh viên và Phụ huynh của GS. Thạch Nguyễn

68

Merrillville, ngày 8 tháng 11, 2016

Thân gửi:         Lê Chí Thắng

                        Chủ tịch Hội sinh viên của Đại học Tân Tạo

V/v:

1.  Cập nhật tình hình Khoa Y
2.  Vấn đề chuyển sang các trường khác
3.  Kế hoạch phát triển trong tương lai
4.  Thư mời họp với GS. Thạch Nguyễn vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 11, 2016 tại Đại học Tân Tạo (TTU), Tân Đức E-city, Long An.

Thân gửi Thắng,

Tôi muốn cảm ơn bức thư của em gửi tới Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến (A.k.a Maya Dangelas). Chủ tịch đã chuyển bức thư của em cho tôi và đề nghị tôi trả lời với vai trò là cán bộ quản lý cao nhất tại Khoa Y.

  1. Tôi đang thu thập tất cả các thông tin và ý kiến của các giảng viên, phụ huynh và sinh viên. Tôi sẽ cập nhật tình hình và trình bày cam kết mạnh mẽ của Khoa Y – TTU trong buổi họp với toàn thể sinh viên và PHỤ HUYNH vào thứ Sáu ngày 11 tháng 11 tới tại TTU, Tân Đức E-city, Long An. (Chi tiết tại mục 4 ở dưới).
  2. Đối với bất kỳ sinh viên nào muốn chuyển trường, đó là một thủ tục thông thường đối với bất kỳ trường nào. Tại Hoa Kỳ, nếu gia đình của một sinh viên chuyển đến một bang mới (VD: Từ California đến Indiana), sinh viên đó có thể đề nghị được chuyển đến trường mới. Nếu một sinh viên khoa y từ Việt Nam muốn được chuyển đến một trường y khoa tại Hoa Kỳ, nếu sinh viên đó đủ điều kiện, sinh viên đó sẽ được vào học tại trường tiếp nhận. Điều tương tự cũng áp dụng đối với TTU. Nếu sinh viên nào muốn được chuyển sang một trường khác, TTU sẽ tạo điều thuận lợi cho việc chuyển trường. Cần phải chắc chắn rằng sinh viên được vào học tại trường tiếp nhận.
  3. Vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 tới đây, tôi sẽ cập nhật kế hoạch giảng dạy cho sinh viên Khoa Y cho 6 tháng, một năm và 5 năm tới. Tôi sẽ áp dụng phong cách quản lý của Hoa Kỳ bằng việc thúc đẩy sự đồng thuận, minh bạch và sự tham gia tích cực của sinh viên. Em hãy trao đổi với phụ huynh của em, phụ huynh của các sinh viên khác và các bạn học của em để chuẩn bị tất cả các câu hỏi và đề xuất. Đây là thời điểm để toàn thể các em tạo ảnh hưởng đối với tương lai của trường.
  4. Vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 11, 2016, tôi sẽ họp với các phụ huynh và sinh viên theo chương trình như sau:
  • 9h00 – 11h00: Họp với sinh viên và phụ huynh sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của Khoa Y
  • 11h00 – 13h00: Họp với sinh viên và phụ huynh sinh viên năm thứ 3 của Khoa Y
  • 13h00 – 16h00: Họp với sinh viên và phụ Huynh sinh viên năm thứ 4 của Khoa Y

Trong buổi họp, tôi sẽ áp dụng phương thức họp và thảo luận được áp dụng tại Hoa Kỳ. Mỗi phụ huynh và sinh viên sẽ có 5 phút để trình bày ý kiến của mình. Nếu có ý kiến dài, các phụ huynh và sinh viên có thể gửi ý kiến của mình cho tôi bằng email trước giờ họp. Email của tôi là:thachnguyencard@yahoo.com . Phụ huynh và sinh viên cần ghi tên thật của mình vào cuối email. Tôi sẽ không chuyển tiếp thư mình nhận được nếu không có yêu cầu của người gửi. Tại Hoa Kỳ, tôi thường không đọc và tin tưởng vào những email nặc danh. Tôi muốn chắc chắn rằng mọi phụ huynh và sinh viên có cơ hội để đặt câu hỏi và nói lên ý kiến của mình. Mọi người cần trao đổi nhẹ nhàng, nhã nhặn,lịch sự. Khi một phụ huynh hoặc một sinh viên phát biểu, họ cần giới thiệu tên, theo phép lịch sự căn bản trong một cuộc họp. Nếu bất kỳ ai không phải là phụ huynh của sinh viên hoặc không phải là sinh viên, người đó sẽ không được tham gia vào cuộc họp. Không ai được phép và có thể ngăn cản người khác trình bày ý kiến của mình.

  1. Vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 11, tôi sẽ gặp các giảng viên của Khoa Y, để cảm ơn và lắng nghe ý kiến của các thầy về việc phát triển Khoa Y.

Thắng mến,

Cảm ơn em vì đã đọc email của tôi. Em hãy nhắc nhở phụ huynh, bạn bè, bạn học của mình đến tham dự buổi họp và hãy nhớ rằng ban giám hiệu, các giảng viên và phụ huynh sẽ làm mọi điều tốt nhất cho tương lai của các sinh viên, trong đó có em.

Trân trọng,

Thạch Nguyễn, MD FACC FSCAI,

Phó Trưởng khoa Y – Đại học Tân Tạo.